Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla strony www.elstal.com.pl

 1. Definicje

Usługobiorca – użytkownik, osoba fizyczna, prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług strony www.elstal.com.pl .

Usługodawca – administrator strony www.elstal.com.pl, którym jest Paulina Ludkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą eLstal Paulina Ludkowska, w Bydgoszczy (85-875), przy ul. Miechowskiej 5-7.

Strona – strona internetowa www.elstal.com.pl.

Usługi informacyjne – usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na prezentacji usług i danych kontaktowych Usługodawcy.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002r. (Dz. U. Nr. 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych za pomocą sieci telekomunikacyjnych.

Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa wykonywana przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania i przechowywania na żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r.- Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami).

Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami),

 • Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa rodzaj i zakres usług wykonywanych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem strony www.elstal.com.pl. Został on sporządzony w związku z wymogami art. 8, ust. 1, pkt. 1, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z usług strony www.elstal.com.pl.

 • Wymogi techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania usług świadczonych przez Usługodawcę na stronie www.elstal.com.pl potrzebne są:

 1. urządzenie z dostępem do Internetu;
 2. przeglądarka obsługująca język HTML, JavaScript i pliki cookie
 3. aktywne konto e-mail.
 4. Formy kontaktu z Usługodawcą
 5. Nieodpłatnie za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie;
 6. Adres pocztowy: ul. Miechowska 5-7, 85-875 Bydgoszcz ;
 7. Adres e-mail : biuro@elstal.com.pl;
 8. Telefon: +48  52 520 41 76 .
 9. Zastrzeżenia

Zakazane jest dostarczenie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 • Rodzaj i zakres usług objętych regulaminem
  • Usługodawca za pośrednictwem strony świadczy usługi informacyjne polegające na prezentacji swoich produktów, usług i danych kontaktowych.
  • Usługodawca za pośrednictwem strony świadczy usługę formularz kontaktowy- umożliwiającą Usługobiorcy nieodpłatny, bezpośredni kontakt tekstowy z Usługodawcą w tym zadawanie pytań ofertowych dotyczące konkretnych kategorii produktów.

1. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do jej zawarcia dochodzi w momencie rozpoczęcia korzystania ze Strony. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy na Stronie bezpłatnie. Istnieje możliwość utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.

3. Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z Usług strony www.elstal.com.pl bez konsekwencji prawnych.

 • Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca. Szczegółowe zapisy na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znaleźć można w Polityce Prywatności.

 • Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

2. W przypadku zmiany regulaminu jego doręczenie Usługobiorcy następuje poprzez udostępnienie na Stronie.

3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na Stronie.

4. Korzystanie przez Usługobiorcę ze usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-06-2020

Kontakt

chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Niezależnie od tego, czy już jesteś naszym klientem, czy dopiero się zastanawiasz, chętnie pomożemy. Doradzimy w razie wątpliwości, pomożemy wybrać najlepszy produkt i wiele, wiele więcej. Sprawdź sam, w czym może pomóc nasza firma i odkryj świat zjeżdżalni dla każdego.

Logotyp Elstal

eLstal to czołowy producent zjeżdżalni ze stali nierdzewnej w Polsce. Posiadamy ponad 20 lat doświadczenia w branży konstrukcji stalowych. Stawiamy na innowacyjność, kreatywność i bezpieczeństwo. Propozycja naszej firmy to odpowiedź na potrzeby współczesnego biznesu, poszukującego niestandardowych i oryginalnych rozwiązań.

Siedziba firmy

ul. Miechowska 5-7
85-875 Bydgoszcz, Polska
NIP 5542666117

Biuro
Dział kadr
Dział techniczny
Dział montażu
Obserwuj nas